Somatoform Bozukluğu ve Bilişsel Davranışcı Terapi Üzerine Sistematik Derleme


Özet Görüntüleme: 100 / PDF İndirme: 33

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11620591

Anahtar Kelimeler:

Somatoform , Somatoform Bozukluğu, BDT, Bilişsel Davranışçı Terapi

Özet

Bu derleme çalışmasının somatoform bozukluğu yaşayan bireylerde bilişsel davranışcı terapinin (BDT) kullanımını incelemektir. Yapılan bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış olup saha çalışması ya da herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Türkçe ve ingilizce dilinde ele alınan çalışmalar 2006-2024 yılları arasındadır. Bu çalışmalar olgu sunumlarından ve derleme makalelerinden oluşmaktadır. Bu derleme çalışması Şubat, 2024 ve Mayıs, 2024 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 6 çalışma ele alınmıştır. Ele alınan bu 6 çalışma sonucunda BDT’nin terapiye uyumu arttırıcı ve iyileşmeyi hızlandıran bir terapi yöntemi ve kısa süre içerisinde sonuca ulaşabilme yönünden etkin bir yöntem olduğu görülmüştür. Somatoform yaşayan bireylerde bilişsel davranışcı terapiyi (BDT) uygulandıktan sonra belirtilerin büyük oranda azaldığı ve ortadan kaybolduğu bulunmuştur. Bu sebeple de somatoform tedavisinde bilişsel davranışcı terapi etkili bir yöntemdir.

Referanslar

Akkoça, Y., Yıldırım, Ş., & İnan, L. E. (2015). Bilişsel-Davranışçı Tedavinin Kullanımı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1, 10-17.

Aktaş, S., Gülen, M ., & Sevi, O.M.,(2019). Tıbben Açıklanamayan Somatik Semptomlar İçin Bilinçli Farkındalık Temelli Terapiler: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 11(3), 271-283.

Allen, L. A., Woolfolk, R. L., Escobar, J. I., Gara, M. A., & Hamer, R. M. (2006). Cognitive behavioral therapy for somatization disorder: a randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine, 166(14), 1512-1518.

Atmacı, M. (2012). Somatoform Bozukluklarda Nörogörüntüleme: Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 23.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)

Babaoğlu, G., İnan, L. E., & Özdel, K. (2017). Bilişsel Davranışçı Terapinin Kronik Ağrı Tedavisindeki Yeri. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 6(3), 133-140.

Beltman, M. W., Voshaar, R. C. O., & Speckens, A. E. (2010). Cognitive-behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: Meta-analysis of randomised controlled trials. The British Journal of Psychiatry, 197(1), 11-19.

Duruk, B., & Sertel Berk, Ö. (2019). Fonksiyonel somatik sendromlar ve DSM-5: Zihin beden yaklaşımı açısından bir değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128.

Kaytan, M. (2015). Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtilerinin Bilişsel Davranışçı Model Doğrultusunda Tani Almamış Yetişkin Bir Örneklemde İncelenmesi. Bursa.

Keskin, A., Ünlüoğlu, İ., Bilge, U., & Yenilmez, Ç. (2013). Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 344-351.

Kırpınar, İ., Deveci, E., Çamur, D. Z., & Kılıç, A. (2014). Somatoform Bozukluğu Olan Hastalarda Erken Dönem Uyumsuz Şemala. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3, 84-93.

Liu, J., Gill, N. S., Teodorczuk, A., Li, Z. J., & Sun, J. (2019). The efficacy of cognitive behavioural therapy in somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders, 245, 98-112.

Luo, J., Wang, P. C., Meng, F. Q., Yang, X. Y., Zhang, Y. B., Zu, S., ... & Li, Z. J. (2024). Cognitive–behavioral therapy for patients with somatoform disorders: A pilot preliminary randomized controlled trial. Psychotherapy Research, 1-11.

Markert, C., Gomm, C., Ehlert, U., Gaab, J., & Nater, U. M. (2019). Effects of cognitive-behavioral stress management training in individuals with functional somatic symptoms–an exploratory randomized controlled trial. Stress, 22(6), 696-706.

Özenli, Y., Yoldaşcan, E., Topal, K., & Özçürümez, G. (2009). Türkiye’de bir eğitim fakültesinde somatizasyon bozukluğu yaygınlığı ve ilişkili risk etkenlerinin araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 131-136.

Polat Kara, M. (2022, Ocak). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Algıladıkları Stresin Somatizasyon Bozukluğu ile İlişkisi.

Türedi, S. (2022). Bedensel Belirti Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisi. İstanbul.

Tütüncü, R., & Günay, H. (2011). Kronik ağrı, psikolojik etmenler ve depresyon [Chronic pain, psychological factors and depression]. Dicle Tıp Dergisi, 38(2), 257-262.

Ünal, S. (1999). Somatoform Bozukluklar; Nozoloji ve Tarihçe. Klinik Psikiyatri, 1, 1-6.

Verdurmen, M. J., Videler, A. C., Kamperman, A. M., Khasho, D., & van der Feltz-Cornelis, C. M. (2017). Cognitive behavioral therapy for somatic symptom disorders in later life: a prospective comparative explorative pilot study in two clinical populations. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2331-2339.

Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu Aşılar, R., Camcıoğlu, T. H., & Sevinç, E. (2016). Depresif, Anksiyete, Somatoform ve Psikotik Bozukluklarda Aleksitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(2), 75–81.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

ÖTER, M. N., & KARAAZİZ, M. (2024). Somatoform Bozukluğu ve Bilişsel Davranışcı Terapi Üzerine Sistematik Derleme . PEARSON JOURNAL, 8(28), 1376–1387. https://doi.org/10.5281/zenodo.11620591

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>