Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye/sempozyuma değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Metin tek satırlı, 12 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz.
 • Metin, Yazar Yönergelerinde belirtilen üslup ve bibliyografik gerekliliklere göre hazırlanmıştır.

Yazar Rehberi

 1. Language

 

The language of the manuscript must be English, Turkish and Russian

 

 1. Length of paper

 

The length of the paper should not exceed 30 pages (Times New Roman, 12 Font) excluding tables, figures, references and appendices (if any). Paper containing more than 30 pages will be returned to the author(s) to abridge. Articles should be typed in double-space (including footnotes and references) on one side of the paper only (preferably A4) with wide margins. Authors are urged to write as concisely as possible, but not at the expense of clarity.

 

 1. Title Page

 

The title page should include:

(i)The name(s) of the author(s) (ii) A concise and informative title (iii)The affiliation(s) and address (es) of the author(s) (iv)The e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author

 

 1. Abstract

 

Please provide an abstract of 150 to 200 words. The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references.

 

 1. Keywords

 

Please provide 4 to 6 keywords which can be used for indexing purposes.

 

 1. Acknowledgment

 

The author may use the acknowledgement section in the title page of the paper (if any).

 

 1. Subdivision of the article

 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1, 2. (then 1.1, 1.1.1, 1.1.2), 1.2, etc. The abstract is not included in section numbering.

 

 1. Table and Figures

 

Present tables and figures within the article, not at the end of the article.

 

 

 

 1. References

 

Author(s) should follow the latest edition of APA style in referencing. Please visit www.apastyle.org to learn more about APA style

 

Citations in the text

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Avoid citation in the abstract. Unpublished results and personal communications should not be in the reference list, but may be mentioned in the text. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been accepted for publication.

 

Reference List

 

References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary.

 

Examples:

Reference to a journal publication:

 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.

 

Reference to a book:

 

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: Macmillan, (Chapter 4).

 

Reference to a chapter in an edited book:

 

Mettam, G. R.,& Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-304). New York: E-Publishing Inc.

 

Reference to a web source:

 

Smith, Joe, (1999), One of Volvo's core values. [Online] Available: http://www.volvo.com/environment/index.htm (July 7, 1999)

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.