Ergenlerde Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Üzerine Sistematik Bir Derleme


Özet Görüntüleme: 47 / PDF İndirme: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11611227

Anahtar Kelimeler:

Ergenlerde Sosyal Fobi, Sosyal Fobi, Bilişsel Davranışçı Terapi

Özet

Bu çalışmanın amacı Sosyal Anksiyete Bozukluğu yaşayan ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin kullanımını incelemektir. Yapılan bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış olup saha çalışması ya da herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Google Akademik veri tabanında 2013-2019 yılları arasında İngilizce dilinde yapılmış olan bağlantılı anahtar kelimelerle özet ya da tüm metne ulaşılabilen randomize kontrollü çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu derleme çalışması Şubat, 2024 ve Nisan, 2024 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 7 çalışma ele alınmıştır ve ele alınan çalışmaların tümü randomize kontrollü çalışmalardan oluşmaktadır. 7 çalışmanın sonunda Sosyal Anksiyete Bozukluğu tanısı alan ergenlerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin olumlu sonuçlarının olduğu ve oldukça iyi sonuçlar alındığı görülmektedir. Bu araştırmanın sonunda, bilişsel davranışçı terapinin sosyal fobinin iyileşmesinde etkili rol aldığı ve erken teşhis konarsa erken yaştaki hastaların daha fazla gelişme göstereceği ve etkili bir terapi yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Referanslar

Özsoy, E. V., & Turan, S. (2022). Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Müdahaleler: Olgu Sunumu. Turkish Journal of Child & Adolescent Mental Health, 29(3).

Kermen, U., Tosun, N. İ., & Doğan, U. (2016). Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-29.

GÜÇRAY, S., & Sabahattin, Ç. A. M. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10).

ERGÜN, N. (2005). Gençlerde Sosyal Fobi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(1), 84-88.

Demir, G. Ö. (2009). Sosyal fobinin etiyolojisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmalara genel bir bakış. Akademik İncelemeler Dergisi, 4(1), 101-123.

Eriş, Y. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Süler, M. (2017). Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi uygulamaları: bir gözden geçirme. Çocuk ve Medeniyet, 2(3), 29-42.

Vatansever Bulut, Ç. (2016). 12-14 yaş aralığındaki öğrencilerin bilişsel çarpıtmaları ile sosyal fobi belirti düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi-Adana ili örneği (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Bengisoy, A., Özdemir, M. B., ERKIVANÇ, F., Şahin, S., & İskifoğlu, T. Ç. (2019). Bilişsel davranışcı terapi kullanılarak yapılan araştırma makalelerinin içerik analizi 1997-2018. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 9(54), 745-793.

Salzer, S., Stefini, A., Kronmüller, K. T., Leibing, E., Leichsenring, F., Henningsen, P., ... & Steil, R. (2018). Cognitive-behavioral and psychodynamic therapy in adolescents with social anxiety disorder: a multicenter randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 87(4), 223-233.

Stjerneklar, S., Hougaard, E., McLellan, L. F., & Thastum, M. (2019). A randomized controlled trial examining the efficacy of an internet-based cognitive behavioral therapy program for adolescents with anxiety disorders. PloS one, 14(9), e0222485

Sportel, B. E., de Hullu, E., de Jong, P. J., & Nauta, M. H. (2013). Cognitive bias modification versus CBT in reducing adolescent social anxiety: a randomized controlled trial. PLoS One, 8(5), e64355.

Spence, S. H., Donovan, C. L., March, S., Kenardy, J. A., & Hearn, C. S. (2017). Generic versus disorder specific cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in youth: A randomized controlled trial using internet delivery. Behaviour research and therapy, 90, 41-57.

Nordh, M., Vigerland, S., Öst, L. G., Ljótsson, B., Mataix-Cols, D., Serlachius, E., & Högström, J. (2017). Therapist-guided internet-delivered cognitive–behavioural therapy supplemented with group exposure sessions for adolescents with social anxiety disorder: A feasibility trial. BMJ open, 7(12), e018345.

Ingul, J. M. (2014). A Randomized Controlled Trial of Individual Cognitive Therapy, Group Cognitive Behaviour Therapy and Attentional Placebo for Adolescent Social Phobia. Psychother Psychosom, 83, 54-61.

Lassen, N. F., Hougaard, E., Arendt, K. B., & Thastum, M. (2019). A disorder-specific group cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in adolescents: study protocol for a randomized controlled study. Trials, 20, 1-11.

Mercan, Ç. S., & Yavuzer, H. (2007). Bilişsel-davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş sosyal beceri eğitiminin ergenlerin sosyal kaygı düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(63), 1187-1202.

James, A. C., Reardon, T., Soler, A., James, G., & Creswell, C. (2020). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane database of systematic reviews, (11).

Hirshfeld-Becker, D. R., Masek, B., Henin, A., Blakely, L. R., Pollock-Wurman, R. A., McQuade, J., ... & Biederman, J. (2010). Cognitive behavioral therapy for 4-to 7-year-old children with anxiety disorders: a randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology, 78(4), 498.

Settipani, C. A., & Kendall, P. C. (2013). Social functioning in youth with anxiety disorders: Association with anxiety severity and outcomes from cognitive-behavioral therapy. Child Psychiatry & Human Development, 44, 1-18.

Herbert, J. D., Gaudiano, B. A., Rheingold, A. A., Moitra, E., Myers, V. H., Dalrymple, K. L., & Brandsma, L. L. (2009). Cognitive behavior therapy for generalized social anxiety disorder in adolescents: A randomized controlled trial. Journal of anxiety disorders, 23(2), 167-177.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

SALMAN, A., & KARAAZİZ, M. (2024). Ergenlerde Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Üzerine Sistematik Bir Derleme. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1314–1329. https://doi.org/10.5281/zenodo.11611227

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>