Bilişsel Davranışçı Terapide Panik Bozukluğun Ele Alınması: Vaka Sunumu


Özet Görüntüleme: 50 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11584753

Anahtar Kelimeler:

Panik Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi

Özet

Yapılan olgu çalışmasında 36 yaşında kadın danışanın panik bozukluk semptomlarına yönelik 3 seanslık görüşme yapılarak bilişsel davranışçı terapi yöntemi kullanarak bir süreç yürütülmeye çalışılmıştır. Herhangi bir sebep olmaksızın bireylerde ortaya çıkmasında rol oynayıcı etmenler olmamasına rağmen aniden panik atak yaşamasında panik bozukluk olarak açıklanmıştır. Anksiyete bozuklukları arasında en çok rastlanılan bir rahatsızlıklardan olan panik bozukluk, baş dönmesi, göğüste sıkışma,ölecekmiş hissi, bunaltı, endişe gibi belirtilerin birdenbire çıkmasıyla oluşmaktadır.  Birçok hastanın yaşamış olduğu ruhsal sıkıntıların tedavisi için kullanılan psikoterapiler panik bozukluğun tedavisinde de yararlanılmaktadır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan danışanın panik bozukluğu ve hafif depresyonu olduğu saptanmıştır. Danışanın isteği üzerine  panik atak belirtileri çalışılmaya başlanmıştır. Seans içerisinde danışana ölçek uygulanımı sunulmuş ve BDT’nin kullandığı teknikler ve egzersizler baz alınarak danışan üzerinde etkisi gözlenmeye çalışılmıştır.

Referanslar

Arkar, H. (1992). Beck'in Depresyon Modeli ve Bilişsel Terapisi. Düşünen Adam:Psiikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 37-40.

Bengisoy,A.,Özdemir, M. B.,Erkıvanç,F.,Şahin,S.,İskifoğlu,T.Ç. (2019). Bilişsel Davranışçı Terapi Kullanılarak Yapılan Araştırma Makalelerinin İçerik Analizi 1997-2018. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 745-793.

Sönmez,D., Hocaoğlu,Ç. (2022). Sarkoidoz ve Eş Tanılı Panik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu. Rize Tıp Dergisi, 10-13.

Erdoğan, S. (2007). Panik Bozukluğun Nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri, 3-13.

Kafes, A. Y. (2021). Depresyon ve anksiyete bozuklukları üzerine bir bakış. Humanistic Perspective,3(1), 186-194.

Örüm,M.H.,Mart, G.,Mart,M. (2021). Panik Atak ve Panik Bozukluğunda Bilişsel Hatalar. Selçuk Sağlık Dergisi, 93-97.

Türkçapar, H. (2004). Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. Klinik Psikiyatri, 12-16.

İngeç, Ö. E.,Yorulmaz,O. (2021). Tanılar Üstü Psikolojik Müdahale Programlarının Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerindeki Etkisi:Sistematik Bir Derleme . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 261-281.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRDÖĞEN , B., & KARAAZİZ, M. (2024). Bilişsel Davranışçı Terapide Panik Bozukluğun Ele Alınması: Vaka Sunumu. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1288–1297. https://doi.org/10.5281/zenodo.11584753

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>