Erkeklerin Şiddet Eğilimini Arttıran Nedenler Üzerine Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 197 / PDF İndirme: 52

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8376889

Anahtar Kelimeler:

Şiddet, Kadın, Erkek, Şiddet Eğilimini Arttıran Nedenler

Özet

Şiddet, günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olmuştur. Neredeyse her gün görsel, metinsel ve/veya işitsel medya organlarında şiddet haberlerine rastlarız. Bu haberlerin içerikleri incelendiğinde ise ağırlıklı olarak şiddeti uygulayan tarafın erkek, şiddete maruz kalan tarafın da kadın olduğu görülmektedir. Elbette ki şiddetin hiçbir şekli ve dozu maruz görülemez ve hiç kimse masum gösterilemez. Ancak erkekleri bu denli şiddet eğilimli yapan nedenlerin de araştırılması bu olayların azalmasına bir nebze de olsa katkı sunabilir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada erkeklerin şiddet eğilimlerini arttıran nedenler araştırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada şiddet, bir tartışma sonucunda ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen bir öfke patlaması olarak kabul edilmiştir. Araştırma’da nicel yöntem kullanılarak tespit edilen ifadelerin erkekler tarafından kabul edilebilirliği ve doğruluğu araştırılmıştır.  Araştırma sonucunda erkeklerin şiddet eğilimlerini en çok arttıran nedenlerin; “kadının, erkeğe hitap ederken aşağılayıcı / küçümseyici cümleler kullanması”, ”kadının, erkeğin ailesini istememesi / hor görmesi” ve “kadının, çocukların yanında erkeğin otoritesini sarsması” olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Adak, N. (2013). “Madalyonun Öteki Yüzü: Erkeğe Yönelik Şiddet”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(2), 4.

Akın, M. (2013). “Aile İçi Şiddet”. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71(1), 24-41.

Akkaya, B. (2021). “Şiddetin Türleri Nelerdir?”.

https://www.kooplog.com/siddetin-turleri-nelerdir/, Erişim Tarihi: 03.03.2022.

Aydemir, S.R. (2005). “Şiddet”. https://www.mevzuatdergisi.com/2005/07a/04.htm, Erişim Tarihi: 26.02.2022.

Barındık, G. (2018). “Dijital şiddet nedir? Teknolojinin yarattığı yeni şiddet alanı”. https://indigodergisi.com/2018/11/dijital-siddet-nedir/, Erişim Tarihi: 09.03.2022.

Biçer, İ. (2021). Biçer, İ. (2021). “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Rolü”. İdarecinin Sesi Dergisi, 199, 58-64.

Bornstein, A. (2005). “Encyclopedia of Social Measurement”. (109-114). Holland: Elsevier Puplishing.

Cibooğlu, A. (2020). “Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Sorumluluğu”. https://legal.com.tr/blog/genel/kadina-yonelik-siddet-ve-devletin-sorumlulugu, Erişim Tarihi: 05.03.2022.

Çoban, A. (2019). “Aile İçi Şiddet”. http://www.adnancoban.com.tr/aile-ici-siddet, Erişim Tarihi: 26.02.2022.

Cohen, Z.P. ve Yavuz, M.F. (2018). “Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi”. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, 4(2), 99-125.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO). (1998). DomesticViolence: A PriorityPublicHealthİssue in the Western Pacific Region. Philippines: Regional Office forthe Western Pacific.

Ergün, E.A. (2021). “Psikolojik Şiddet Nedir? Psikolojik Şiddetle Nasıl Başa Çıkılır?”. https://www.psikologofisi.com/blog/psikolojik-siddet, Erişim Tarihi: 04.03.2022.

Galtung, J. (1990). “Cultural Violence”. Journal of Peace Research. 291.

Karaalioğlu, Z. (2015). “SPSS’de Output Analizi”. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi. http://ders.es/kmo_barlett_testi.docx, Erişim Tarihi: 06.04.2023.

Kavak, İ. (2020). “Şiddet ve Ne’liği”. https://www.insamer.com/tr/siddet-ve-neligi_2696.html, Erişim Tarihi: 10.03.2022.

Kocacık, F. (2001). “Şiddet Olgusu Üzerine”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 1.

Nesli, F. (2019). “Şiddet ve Öfke”. https://www.furkannesli.net/yazilar/siddet-ve-ofke, Erişim Tarihi: 26.02.2022.

Öztürk, E. (2014). “Türkiye’de Aile, Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri”. 21.Yüzyılda Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 40-45.

Özdemir, C. (2021). “Şiddet Türleri ve Şiddetin Nedenleri”. https://www.begonya.com/siddet-turleri/, Erişim Tarihi: 03.03.2022.

Özdemir, Z. (2018). “Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme”. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(1), 60-68.

Polat, O. (2002). “Şiddet”. http://www.kriminoloji.com/siddet.htm, Erişim Tarihi:27.02.2022.

Şenyerli, Y. (2021). “Kavram Olarak Şiddet ve Türleri”. https://millidusunce.com/kavram-olarak-siddet-ve-turleri/, Erişim Tarihi: 01.03.2022.

Türkiye Barolar Birliği. (2019). Kadına Şiddete Son. Ankara:T.B.B.

Ünde, Ö. (2021). “Psikolojik Şiddet Nedir?”. https://kubist.net/psikolojik-siddet/, Erişim Tarihi: 07.03.2022.

World Health Organization. (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva, Switzerland.

Yaluğ Ulubil, İ. (2022). “Aklınızda Kalsın”. https://www.iremyalugulubil.com/tr/article/desc/46773/aklinizda-kalsin.html, Erişim Tarihi:07.03.2022.

Yıldırım, Ö. (2019). “Baskın Kültür Nedir?”. https://www.felsefe.gen.tr/baskin-kultur-nedir, Erişim Tarihi: 30.10.2021.

Yılmaz, C. (2020). “Bourdieu’da Temel Kavramlar ve Simgesel Şiddet Analizi”. Habitus Toplum Bilim Dergisi, 1, 162.

Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018). “Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 14-28.

Yücel, A. S. , Atalay, A. , Gürkan, A. (2015). “Sporda Şiddet ve Saldırganlığı Etkileyen Unsurlar”. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 68-90.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİK, M., & ZENGİN, İlyas. (2023). Erkeklerin Şiddet Eğilimini Arttıran Nedenler Üzerine Bir Araştırma. PEARSON JOURNAL, 8(25), 687–698. https://doi.org/10.5281/zenodo.8376889

Sayı

Bölüm

Makaleler