Ebelikte Holistik Yaklaşımın Doğuma Ekisi


Özet Görüntüleme: 181 / PDF İndirme: 80

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8362209

Anahtar Kelimeler:

Holistik Bakım, Ebe, Bakım, Yaklaşım

Özet

İnsan biyo-psiko-sosyo-kültürel ve spiritüel boyutları olan bir varlıktır. Bu boyutların her birine ilişkin gereksinimleri olan bir bütündür. Doğum kadının hayatı için benzersiz yaşam olaylarından biridir. Doğum olayı sırasında sağlık personelinin sağladığı duygusal desteğin kadınlarda bakım alma duygusunu geliştirdiği ifade edilmektedir. Doğum sonrasında kadınların, doğum hikayelerini sağlık profesyonelleri ile paylaşmayı istedikleri, bu durumu desteğin bir parçası ya da ‘’doğumun tamamlanması’’ olarak algıladıkları belirtilmektedir. Duygusal destek sağlanması bakımından, etkisi görülmüş en iyi bakım modellerinden biri “ebe liderliğinde kesintisiz bakım modelidir” (midwife-led continuity models). Ebe gebeliği süresince kadının fiziksel, psikolojik, spiritüel bakımdan muayene ve izlemini yapar ve gerekli önerilerde bulunur. Holistik Yaklaşım bireyin psikolojik, sosyolojik ve zihinsel görüşlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Her birey birleşik bir bütün olarak beden, zihin ve ruhtan oluşur ve sadece vücut parçalarının toplamından oluşmaz. Yani bütüncül yaklaşım hastayı belirli bir zaman ve kültürel bağlama oturtarak, inançlarına saygı duyarak kendi özel ihtiyaçlarını ve yaşam kalitesi ile ilgilenir. Holistik yaklaşımla doğum olayı daha doğal gerçekleşecektir. Ebenin hizmet verdiği her alanda bu mümkündür ve gereklidir. Sonuç olarak Ebe yaptığı işi bir bütün olarak tüm boyutlarıyla ele almalı çünkü holistik bakım felsefesinde insan bir bütündür ve başka bir boyutunda ortaya çıkan değişim ya da yetersizlik başka bir boyutunu da etkilemektedir.

Referanslar

Alparslan, Ö., Yılan Erkek, Z., Çetin, Ö., Öcalan D. (2022). Ebelikte Bakım Süreci, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Ankara, 91-109.

Demirsoy N., Değirmen N., Kırımlıoğlu N. (2011). Holism Kavramının Sağlık Hizmetindeki Yeri ve Önemi. Türkiye Klinikleri. J Med Ethics 19(3): 164-74.

Frisch, N. C., & Rabinowitsch, D. (2019). What's in a Definition? Holistic Nursing, Integrative Health Care, and Integrative Nursing: Report of an Integrated Literature Review. Journal of holistic nursing : official journal of the American Holistic Nurses' Association, 37(3), 260–272. https://doi.org/10.1177/0898010119860685

İsbir, G. G., & İnci, F. (2014). Travmatik doğum ve hemşirelik yaklaşımları. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 29–40.

Korkut Bayındır, S. & Biçer, S. (2019). Holistik Hemşirelik Bakımı . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 25-29 .

Okumuş F. (2015). Gebelik ve Doğumla İlgili Entegrasyon Sağlık Yaklaşımları: hipnozla doğum, doğum ortamları: İyi Klinik Ugyulama Örnekleri. Integr Tıp Derg. 3(2): 60-63.

Okumuş F. (2021). Ebelikte Holistik Yaklaşım. Biruni Health and Education Sciences Journal (BHESJ)Volume 4/1 Spring p. 56-59.

Onat, G. (2017). Ebelik öğrencilerinin “doğum algıları” üzerinde dönüşüm yaratmak: Bir eğitim modelleme örneği. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 11, 34–54.

Papathanasiou, I., Sklavou, M., & Kourkouta, L. (2013). Holistic nursing care: Theories and perspectives. American Journal of Nursing Science, 2(1), 1-5.

Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2015). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. The Cochrane database of systematic reviews, (9), CD004667. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub4

Şahinoğlu, S. (2021). Çağdaş Bir Eğitim Yaklaşımı Olarak Holizm(Bütünsellik): Tarihsel Gelişim Bağlamında Kavramsal, Kuramsal ve Felsefi Bir Temellendirme. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(15), 418-441.

Uludağ, E., & Mete, S. (2014). Doğum eyleminde destekleyici bakım. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 3(2), 22– 29.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

KIZILBOĞA DURSUN, F., & TÜRK DELİBALTA, R. (2023). Ebelikte Holistik Yaklaşımın Doğuma Ekisi. PEARSON JOURNAL, 8(25), 481–485. https://doi.org/10.5281/zenodo.8362209

Sayı

Bölüm

Makaleler