Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması


Özet Görüntüleme: 92 / PDF İndirme: 44

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7777090

Anahtar Kelimeler:

İktisat Sosyolojisi, Protestan Kültürü, Neoliberalizm, Neoklasik İktisat

Özet

Aydınlanma düşüncesi ikliminde insan davranışı kişisel çıkar düşüncesiyle açıklanmaya başlanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte de insan davranışını kişisel çıkarla açıklamak bir modaya dönmüştür. Aynı zamanda, kişisel çıkar bir günah olmaktan çıkmış, bir erdemli davranışa dönüşmüştür. 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan modern sosyal bilimler de kişisel çıkar düşüncesi üzerine kurulmuştur. Avrupa’nın yükselişi Protestan Reform hareketiyle başlamıştır. Anglo-Sakson Protestan kültürü modern, rasyonel ve bireyci bir kültürdür. Weber’e göre kültür önemli bir değişkendir ve kapitalizmin izlediği yolu kültür belirlemektedir. İngiltere’de kapitalizm çok rasyonel olan Protestan kültüründen doğmuştur. Protestan kültürü olmasaydı Anglo-Sakson ülkelerde farklı bir kapitalizm ortaya çıkacaktı. Bu bağlamda modern iktisat düşüncesi ile Protestan kültürü arasında çok yakın bir ilişki bulunur. Bu çalışmada Anglo-Sakson ülkelerde modern iktisat düşüncesinin ortaya çıkışı ve Protestan kültürüyle olan ilişkisi anlatılmaktadır. Ayrıca, çalışmada Amerikan kapitalizminin Dünyaya yayılmasına değinilmektedir.

Referanslar

Biddle, J. (1998). “Social science and the making of social policy: Wesley Mithchell’s vision”, M. Rutherford (Ed.) The economic mind in America, Routledge.

Frey, D. E. (2009). America’s economic moralists: a history of rival ethics and economics, State University of New York Press

Galbraith, J. K. (1990). Ekonomi kimden yana, (Çev.: B. Dişbudak Çorakçı), Altın Kitapları

Galbraith, J. K. (2002). Ekonomi üzerine herşey, (Çev.: Ö. Ozankaya), Cem Yayınevi, 3. Baskı

Galbraith, J. K. (2004). İktisat tarihi, (Çev.: M. Günay), Dost Kitapevi, 3. Baskı

Galbraith, J. K. (2011). Kuşku çağı, (Çev.: R. Aşçıoğlu-N. Himmetoğlu), Altın Kitap

ları, 4. Baskı

Küçükkalay M., A. (2019). Adam Smith: ahlak felsefesinden politik ekonomiye bir filozof, Ketebe Yayınları

Nelson, R. H. (2001). Economics as religion: from Samuelson to Chicago and beyond, Pennsylvania State University Press

Richter, R. (2017). “Institutional thought in Germany”, (Revised in 2017) Report at the ISNIE Meeting of 2000 at Tübingen, Germany.

Ross, D. (1991). The origins of American social science, Cambridge University Press.

Sayar, A. G. (1998), Bir iktisatçının entellektüel portresi: Sabri F. Ülgener, Eren Yayıncılık.

Skousen, M. (2001). The making of modern economics, M.E. Sharpe

Skousen, M. (2014), İktisadi düşünce tarihi: modern iktisadın inşası, (Çev.: M. Acar-E. Erdem-M. Toprak), Liberte Yayıncılık

Toprak, Z. (2019). Türkiye’de yeni hayat: inkılap ve travma 1908-1928, Doğan Yayıncılık, 3. Baskı

Yılmaz, S. (2009). J.K. Galbraith: iktisadi düşüncenin değişimine bir katkı, Kalkedon Yayınları

Yonay, Y. P. (1998). The struggle over the soul of economics: institutionalist and neoclassical economists in America between the wars, Princeton University Press.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

KABAŞ, T. (2023). Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması . PEARSON JOURNAL, 8(23), 32–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7777090

Sayı

Bölüm

Makaleler