Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Ofislerinde Risk Değerlendirmesi Ve Kontrolü


Özet Görüntüleme: 35 / PDF İndirme: 31

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11622738

Anahtar Kelimeler:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kayseri, Kontrol Listesi, Mali Müşavirlik Ofisleri, Ofisler, Risk Değerlendirmesi

Özet

Bu çalışma Kayseri ilinde faaliyet gösteren üç mali müşavirlik ofisinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi ve kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, ofislere yönelik potansiyel tehlikeler, riskler, önemli korunma politikaları ve optikçilere yönelik iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri sunulmuştur. Risk değerlendirmesi uygulamalarında kontrol listesi yöntemi kullanılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ofisler için Kontrol Listelerinden yararlanılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, ofislerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok büyük eksikliklerinin olmadığı, ilgili yönetmeliğe uygun olarak gerekli tedbirleri aldığı görülmüştür. Diğer taraftan ofislerde özellikle ekranlı araçlarla çalışmaya bağlı olarak bazı konularda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Uygulama yapılan ofislere yönelik hazırlanan risk kontrol planlarına göre, ofislerin daha güvenli hale getirilmesi için ortalama 10.000 TL gibi bir bütçe ihtiyaçlarının ortaya çıktığı görülmüştür.

Yazar Biyografisi

Hatice Efsun BAYKAN, Hikmet Kozan Ortaokulu

Adı Soyadı     : Hatice Efsun BAYKAN

Doğum Yeri    : Çankırı

Yabancı Dili   : İngilizce

Eğitimi            : Fakülte (Türkçe Öğretmenliği)

Üniversite       : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Mesleği           : Türkçe Öğretmeni

Görev Yeri      : Hikmet Kozan Ortaokulu

Telefon No     : 0 (506) 648 92 80

Mail Adresi     : efsunerengun@hotmail.com

Adres              : Kocatepe Mahallesi, Dağdelen Sokak, Kandil Apartmanı No: 20/5 Melikgazi/KAYSERİ

Referanslar

Anonim-1, 2023, Ofis, https://tr.wikipedia.org/wiki/Ofis, [Ziyaret Tarihi: 16 Mart 2023].

Anonim-2, 2021, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri, SGK İstatistik Yıllıkları,

https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a45ee7500eb1cb4/,

[Ziyaret Tarihi: 17 Mart 2023].

Anonim-3, 2023, İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları, https://www.esemosgb.com.tr/is-ve-

güvenligi-amaclari/, [Ziyaret Tarihi: 17 Mart 2023].

Aytaç, S. ve Tüfekçi, U., 2018, Hasta Bina Sendromunun Azaltılmasında Ergonomik

Önlemlerin Önemi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 137-142.

Batur, 2007, Mesleki Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 34,

-84.

Çalık ve ark., 2021, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Oluşumuna Etki Eden Faktörler:

ISO ve OHSAS Uygulamalarının Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 1-26.

Erdim vd., 2010, Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı [online], https://silo.tips/dow

nload/no-title-3434, [Ziyaret Tarihi: 17 Mart 2023].

Laçiner, V. ve Yavuz, K., 2013, Ekranlı Araçlarda Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve

Güvenliği, Emek ve Toplum Dergisi, 4, 128-151.

Ulucan, H. ve Zeyrek, S., 2012, Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

Müdürlüğü, Ankara, 1-26.

Öksüz, A., 2019, Her Alanda Ergonomi, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve

Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 2(1), 3-24.

Özcan, Ş., 2023, Ofislerde İş Güvenliği [online], İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu,

nedenisguvenligi.com: https://nedenisguvenligi.com /ofislerde-is-guvenligi/, [Ziyaret

Tarihi: 17 Mart 2023].

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

SÜLE, B., BAYKAN, H. E., VAROL, S. . B., AYANA, G., ÖZALAN, P., ÇITIRIK, Y., MERCAN, M., & KILIÇ, B. (2024). Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Ofislerinde Risk Değerlendirmesi Ve Kontrolü. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1403–1450. https://doi.org/10.5281/zenodo.11622738

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri