Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Çalışan Sesi Kavramı ile ilgili Makalelerin Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 86 / PDF İndirme: 31

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10820741

Anahtar Kelimeler:

Ses, Çalışan Sesi, Ses Davranışı, Bibliyometrik Analiz

Özet

Örgütlerin başarı elde etmesi için çalışanların örgütte gördüğü durumlara karşı kendilerini ifade edebilmesi oldukça önemlidir. Çalışanların bulundukları örgütü geliştirmek ve iyileştirmek için gördükleri olumsuzları ya da iyileştirme önerilerini ifade edebilmeleri işletmelere katkı sağlamaktadır.  Web of Science veri tabanında çalışan sesi konusu ile ilgili yayınlanmış makalelerin bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmesi ve 1981-2023 yılları arasında literatürde yer alan mevcut makalelerin özellikleri ve gelişme sürecinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Web of Science veri tabanında işletme ve yönetim alanında yer alan 1981-2023 yılları arasında ingilizce dilinde yayınlanan 1595 adet makaleye erişim sağlanmıştır. Çalışmaların bibliyometrik analizi Vosviewer yazılımı aracılığıyla yapılmıştır. Çalışan sesi ile ilgili en çok çalışmanın ve atıfın 2022 yılında gerçekleştiği, en çok atıf alan çalışmanın Van Dyne ve Le Pine’nın, “Helping And Voice Extra-Role Behaviors: Evidence Of Construct And Predictive Validity” Başlıklı çalışması olduğu, Amerika Birleşik Devletleri en çok makale yayınlayan ülke, en çok makale yazan yazarın ise Wilkinson olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışan sesi ile ilgili en sık kullanılan anahtar kelimelerin ses(voice), çalışan sesi(employee voice), ses davranışı(voice behaviour) ve etik liderlik(ethical leadership) olduğu görülmektedir.

 

Referanslar

Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: ıs the door really open?. Academy of Management Journal, 50(4), 869-884.

Farrell, D.(1983). Exit, voice, loyalty and neglect as responses to job dissatisfaction: a multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 26.4, s.596-607.

Göktaş Kulualp, H. (2016). çalışan sesliliği ile bazı kişisel ve örgütsel özellikler arasındaki ilişkinin belirlenmesi: öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Ege Academic Review, 16(4), 745-761.

Hirschman, Albert O.(1970). Exit, voice and loyalty. Cambridge, Massachusetts and London, Harvard University Press, s. 30-43.

Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. Libri, 31(1), 294-315.

LePine, J. A., & Van Dyne, L. (1998). Predicting voice behaviour in work groups. Journal of Applied Psychology, 83.

Krauskopf, E. (2018). A bibliometric analysis of the journal of ınfection and public health: 2008–2016. Journal Of Infection And Public Health, 11(2), 224-229.

Maynes, T. D., & Podsakoff, P. M. (2014). Speaking more broadly: an examination of the nature, antecedents, and consequences of an expanded set of employee voice behaviors. Journal of Applied Psychology, 99(1), 87.

Morrison, E. W., Kamdar, D, (2011). Speaking up in groups: a cross-level study of group voice climate and voice. Journal of Applied Psychology, Vol. 96, No. 1, s. 183-191.

Okuba, Y. (1997). Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and examples. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/01, OECD Publishing.

Spencer, Daniel G.(1986). Employee voice and employee retention. Academy of Management Journal, Vol 29, No.3, pp. 488-502.

Tangirala, S., Ramanujam, R.(2008). Exploring nonlinearity in employee voice: the effects of personal control and organizational ıdentification.

Academy of Management Journal, Vol. 51, No. 6, s. 1189-1203.

https://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi 15.01.2024).

Ulu, S. & Akdağ, M. (2015). Yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili: selçuk dergisi örneği. Selçuk İletişim, 9(1), 5-21.

Van Dyne, L., Ang, S., Botero, I.C.(2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 240:6, s. 1359-1392.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

AKIN GÜRDAL , S. (2024). Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Çalışan Sesi Kavramı ile ilgili Makalelerin Bibliyometrik Analizi. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1090–1105. https://doi.org/10.5281/zenodo.10820741