Kıymetli Bir Maden ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz ve Talep Dengesinin Araştırılması


Özet Görüntüleme: 148 / PDF İndirme: 54

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10819852

Anahtar Kelimeler:

Altın, Arz ve Talep, Rezerv, Altın Madenciliği, Geri Dönüşüm

Özet

Altın her zaman insanın ilgisini çekmiş, zaman içerisinde keşfedilen fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle günümüzde farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Tarih boyunca ticari ilişkilerde para, kuyumculuk sektöründe takı olarak kullanılan altın, bugün aynı zamanda kusursuz iletkenliği nedeniyle elektronik sektörü ve uzay sanayinde, göz kamaştırıcı görüntüsü nedeniyle dekorasyon, paslanmazlık özelliğinden dolayı sağlık alanında olmak üzere hayata dair pek çok alanda kullanılır hale gelmiştir. Bu makalede, kıymetli bir maden ve ekonomik değer olarak dünyada altının arzı ve talebi arasındaki dengenin nasıl oluştuğu ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle altının neden bu kadar ilgili gördüğü ve tüm coğrafyalarda talep edilmesine ilişkin olarak; altının kıymetli bir maden olmasını sağlayan ve diğer metallerde olmayan, inelastik arz yapısı, kısıtlı üretimi, dünyada merkez bankalarının altını bir rezerv aracı olarak kullanması ve benzer nitelikleri taşıyan başka bir madenin bulunmayışı olarak sıralayabileceğimiz, altını diğer  kıymetli madenlerden ayrıştıran ve ön plana çıkaran özellikler açıklanarak, altının kısıtlı arzının temelini oluşturan diğer bir ifadeyle altının yeryüzüne nasıl çıkarıldığına ilişkin altın madenlerinin yaşam döngüsü olan, bir altın madeninin araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, kapatılarak hizmetten çıkarılması ve kapatma sonrası ıslah edilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz süreçler ile bu kıymetli madenin geri dönüşümünün nasıl sağlandığı ve aşamalarına yer verilerek altın madenlerinin ülke ekonomilerine katkıları açıklanmıştır. Talep tarafını oluşturan unsurlar ise sektörlere, kullanım alanlarına, coğrafi çeşitliliğe, altın piyasaları ve akımlarına göre sınıflandırılarak altının arzı ve talebi arasındaki farkı oluşturan etkenler ortaya koyulmuştur.

Referanslar

Aksoy, M., & Topçu, N. (2013). Altın İle Hisse Senedi ve Enflasyon Arasındaki İlişki. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (27): 3.

Altın Madenciler Derneği (Temmuz 2011). Madencilik Sektörü ve Altın Madenciliği Raporu.

Altın Madenciler Derneği (2022, 05 12). altinmadencileri.org. altinmadencileri.org web sitesi: https://altinmadencileri.org.tr/dunya-altin-uretiminde-ilk-20-ulke/

Aslan, S. (1999). Altın ve Altına Dayalı İşlemler Muhasebesi. İstanbul: AB Yayınları.

Gübretaş Maden. (2023, 02 21). gubretasmaden.com. gubretasmaden.com web sitesi: https://www.gubretasmaden.com/genel-bilgi-sogut-projesi/

Hummel, R. (2004). Understanding Materials Science: History, Properties, Applications (2 b.). Springer.

İstanbul Altın Borsası (2008). Kıymetli Madenler ve Piyasaları. İstanbul: İAB Yayınları.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (2021, 05 01). kadsis.com. kadsis.com web sitesi: https://kadsis.com/pdfs/iardergi/documents/doc1//pdf/full.pdf

Kaplan, K. (2003). Türkiye’de Kuyumculuk ve Altın. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. (2019, 02 14). Türkiye ve dünyada altın. www.mta.gov.tr web sistesi: http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Altin.pdf

Özkaya, D. (2013). Kriz Dönemlerinde Altının Getirisi: Türkiye Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Patai, S., & Rappoport, Z. (1999). The Chemistry of Organic Derivatives of Gold and Silver. John Wiley & Sons Ltd.

Pekcan, E. (1998). Altın Bankacılığı Borsası Rafinerisi ve Türkiye. İstanbul Ticaret Odası (1998-31), 17.

Sağlam, M. M. (1993). Altın, Dünya Borsalarında Vadeli Altın İşlemleri. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Sayın Avcı, P. (2018). Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü.

South African Department of Minerals and Energy (DME). (2005). The Precious Metals Trade Handbook. Pretoria: South African Department of Minerals and Energy.

Sönmez, V. N. (1999). Kıymetli Madenler ve Piyasaları. İstanbul: Altın Borsası Yayınları.

Trading Economics. (2022, 08 10). Trading Economics. Trading Economics web sitesi: https://tr.tradingeconomics.com/country-list/gold-reserves

Vural, G. (2003). Altın Piyasası ve Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Worl Gold Council (2022, 11 13). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/gold-supply/gold-mining-lifecycle

Worl Gold Council (2022, 11 13). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/gold-supply/gold-mining

Worl Gold Council (2022, 11 14). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country

Worl Gold Council (2022, 11 13). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/esg/golds-contribution-to-society

Worl Gold Council (2022, 11 13). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/about-gold/gold-demand/by-sector

Worl Gold Council (2022, 11 13). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/about-gold/gold-demand/geographical-diversity

Worl Gold Council (2022, 11 14). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/about-gold/market-structure-and-flows

Worl Gold Council (2022, 10 08). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2022

Worl Gold Council (2022, 10 08). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2022

Worl Gold Council (2022, 11 06). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/esg/golds-contribution-to-society

Worl Gold Council (2022, 02 10). gold.org. gold.org web sitesi: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-hidden-element-innovation-report

Worl Gold Council (2022, 11 13). Gold.org. Gold.org web sitesi: https://www.gold.org/goldhub/data/how-much-gold

Worl Gold Council (2022, 11 13). utilisegold. utilisegold web sitesi: https://www.utilisegold.com/uses_applications/

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

NURAL, S., & BULUT, M. (2024). Kıymetli Bir Maden ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz ve Talep Dengesinin Araştırılması. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1062–1089. https://doi.org/10.5281/zenodo.10819852