Kamu Ve Özel Sektör Çağrı Merkezi Çalışanlarının Okupasyonel Denge Durumunun Karşılaştırılması


Özet Görüntüleme: 178 / PDF İndirme: 99

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10702623

Anahtar Kelimeler:

Kamu, Özel Sektör, Çağrı Merkezi Çalışanları, Okupasyonel Denge Durumu

Özet

Çağrı merkezleri yoğun ve stresli çalışma koşulları olan, neredeyse her gün olumsuz durumlarla karşılaşılabilecek bir alandır. Çalışma koşulları çalışanların fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, bu sorunların iş ve iş dışı yaşamlarına yansımasına neden olmaktadır. Bu makalenin amacı kamu ve özel sektörde çalışan çağrı merkezi çalışanlarının okupasyonel denge durumunu karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya 86 kamu çağrı merkezi çalışanı ve 106 özel çağrı merkezi çalışanı katılmıştır. Okupasyonel dengeyi ölçmek amacıyla Aktivite-Rol Dengesi Anketi-11 (ARDA11-T) ve sosyodemografik bilgi formu katılımcılara çevrimiçi anket yöntemiyle gönderilmiştir. Elde edilen verilerin istatistik incelemesinde IBM SPSS Statistics 26.0 kullanılmıştır. Okupasyonel denge ile çalışma türünün (kamu veya özel sektör) karşılaştırması bağımsız örneklem t-testi ile gerçekleştirilmiştir. İki grup arasında okupasyonel denge arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda çağrı merkezi sektörü çalışanlarının kamu veya özel sektör farketmeksizin okupasyonel denge durumlarının benzer olduğu görülmüş ve bu benzerlikte çağrı merkezi sektörünün çalışma türü farketmeksizin sorunlarının ve sorunların yaşam kalitesine olan etkisinin benzer olmasının tesiri olduğu düşünülmüştür.

Referanslar

Akkaya, M., Yeşil, M. A. (2015). Serhat Bölgesi Kalkınmasında Çağrı Merkezi Fırsatı. Kars: T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.

Bahadır Agce, Z., İldiz, MK., Erarslan S. (2021). Tip2 Diyabet Hastası Olan Bireylerin Covid-19 Pandemisinde Okupasyonel Dengenin Depresyon, Anksiyete, Stres ve Uyku Kalitesi ile İlgili İlişkisinin İncelenmesi, 5.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. Yayınları.

Berber Z., Tekin M. (2018). 112 Acil Çağrı Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon, T.C. Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Denizli.

Dhas B.N., Wagman P. (2020). Occupational balance from a clinical perspective, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI:10.1080/11038128.2020.1865450

Günal A, Pekçetin S, Demirtürk F, Şenol H, Håkansson C, & Wagman P. Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T). Scandinavian journal of occupational therapy 2020; 27(7): 493- 499.

Güney Yılmaz G, Zengin G, Temuçin K, Aygün D, Akı E. (2021) How the occupational balance of healthcare professionals changed in the COVID‐19 pandemic: A mixed design study. Australian Occupational Therapy Journal. 68(6), 520-34.

Kotanlı Kızıloğlu, Ş. (2022). Çağrı Merkezi Kavramına Genel Bakış, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Wagman, P., & Håkansson, C. (2014). Introducing the Occupational Balance Questionnaire (OBQ). Scand J Occup Ther, 21(3), 227-231. https://doi.org/10.3109/11038128.2014.900571

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, M. H., & ERTEKİN, A. A. (2024). Kamu Ve Özel Sektör Çağrı Merkezi Çalışanlarının Okupasyonel Denge Durumunun Karşılaştırılması. PEARSON JOURNAL, 8(27), 950–954. https://doi.org/10.5281/zenodo.10702623