Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının İncelenmesi: 1997, 2006 ve 2018 Karşılaştırması


Özet Görüntüleme: 105 / PDF İndirme: 54

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10731717

Anahtar Kelimeler:

Türkçe Öğretmenliği, Lisans Programı, Karşılaştırma, Eğitim Programları

Özet

Bu araştırmanın amacı 1998, 2006 ve 2018 yıllarında uygulanmaya başlanan Türkçe Öğretmenliği lisans programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma modeli esas alınmıştır. Desen olarak ise doküman incelenmesi (analizi) kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaşılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Veriler; lisans programları kapsamında meslek bilgisi, genel kültür, alan bilgisi dersleri kapsamında üç alanda incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre lisans programlarında bazı derslerin çıkartılıp, yeni derslerin programlara dâhil edilmiştir. Meslek bilgisi ve genel kütür ders sayısı yıllar geçtikçe artmıştır. Buna karşın alan eğitimi ders sayısı yıllar geçtikçe azalmıştır. Genel kültür derslerinin kredi miktarlarında artış yaşanırken, alan eğitimi derslerinin kredi miktarlarında azalma meydana gelmiştir.

Referanslar

Demirel, Ö. (2017). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2012). Eğitim ile ilgili temel kavramlar. Ö. Demirel, ve Z. Kaya (Ed.). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme. Ankara: Edge Yayıncılık.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Okçabol, R. (2005). Öğretmen yetiştirme sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar. Çev. Ed. Asım Arı. Konya: Eğitim Yayın Evi.

Özçelik, D. A. (2009). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.

Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N. (2021). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez. V. (1993). Eğitim felsefesi. Ankara: Adım Yayıncılık.

(URL-1). Yayınlarımız. https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz adresinden 15.12.2023 tarihinde ulaşılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi.

https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz adresinden 14.12.2023 tarihinde ulaşılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını. https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz adresinden 15.12.2023 tarihinde ulaşılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2018). Türkçe öğretmenliği lisans programı. https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz adresinden 18.12.2023 tarihinde ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENTÜRK, M., ÇAKIR, S., ÖZDEMİR, S., ÖZDEMİR, F. N., KARTAL, A. F., & SÜZANER, G. (2024). Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının İncelenmesi: 1997, 2006 ve 2018 Karşılaştırması. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1032–1046. https://doi.org/10.5281/zenodo.10731717