Brugada Sendormu Ve Aritmi Bozukluğunda Ergoterapinin Etkileri


Özet Görüntüleme: 172 / PDF İndirme: 164

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10710431

Anahtar Kelimeler:

Aritmi, Ergoterapi, Brugada Sendromu, Kardiyopulmoner

Özet

En önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp hastalıkları toplumsal bir sağlık sorunudur. Günümüzde gelişim göstermiş ülkelerde ölümlerin yarısından çoğu kalp hastalıklarından sebep olmaktadır. Kalp hastalıkları kendi arasında birçok alt başlıkta ele alınabilmektedir. Bu hastalıkların içinde Aritmi ve Brugada Sendromu da yer almaktadır.

Son dönemlerde aritmi bozukluğu ve nadir görülen bir sendrom olan Brugada Sendromu görülmektedir. Aritmi ve Brugada Sendromuna sahip bireylerde görülmekte olan başlıca problemlerde, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını olumsuz etkilenebilmektedir. Brugada sendromu sahip bireylerde yaşadığı kalp ritim bozukluklarından dolayı günlük yaşamda yaşadığı problemleri aza indirgemek ve toplumsal katılımı desteklemek ve bireylerin yaşam kalitesini arttırarak aynı zamanda bireylerin anksiyete ve kaygılarını aza indirgemelerini ruhsal ve sosyal alanda rahatlamalarına yardımcı olmaları hedeflenmektedir. Yaşanan problemlerden dolayı bireylerde kaygı ve stres problemleri de ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda kardiyopulmoner rahatsızlığı olan bireylerde yaşam kalitesinde de etkilenmeler gözlemlenmektedir.

Kardiyopulmoner rahatsızlığı olan bireylerin aktivite kısıtlılıkları meydana çıkabilmektedir. Ergoterapistler kalp rahatsızlığı olan bireylerde toplumsal katılımın arttırılmasını hedeflemektedir. Bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımının arttırılmasını ve sosyal katılımın arttırılmasını hedeflemektedir. Ergoterapistler kalp rahatsızlığı yaşayan bireylerde uygun müdahale programını belirleyip birey merkezli uygulamalar yapmaktadır.

Referanslar

Akarsu, R., Öztürk, B., & Kalkan, E. (2018). Sosyal-bilişsel ve ince motor problemi olan bir çocukta ergoterapi müdahalesi: Bir olgu sunumu.

Arslan, U., & Asqarova, S. (2022). Occupational therapy intervention on mental health in the COVID-19 pandemic: telerehabilitation. Journal of Medical Topics and Updates, 1(2), 81-84.

Asqarova, S, Öztek, İbrahim, (2022). Ergoterapi Penceresinden Patoloji, İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları.

Asqarova, S. (2015). Pinnacle Medicine & Medical Sciences (ISSN: 2360-9516).

Asqarova, S. (2015). Pinnacle Tıp ve Tıp Bilimleri (ISSN: 2360-9516).

Asqarova, S. (2017). The Role Of Occupation Therapy (Ergo Therapy) Activity And The Influence Of Musical Therapy In The Treatment Of Memory Loss Due To Alzheimer’s.

Aydın, F. (2011). Kalp ritim bozukluğu olan hastaların tedavi süreçlerini desteklemek amaçlı makine öğrenmesine dayalı bir sistemin geliştirilmesi (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Benito, B., Brugada, R., Brugada, J., & Brugada, P. (2008). Brugada syndrome. Progress in cardiovascular diseases, 51(1), 1-22.

Çifci, M. E. (2019). Kalp Hastaliklarinda Kullanilan Yapay Zekâ Tekni̇kleri̇ ve Uygulamalari (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).

Demirci, O. O. (2017). Ergoterapi: Geleceğin mesleği olabilecek bir meslek alanı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(1), 59-65.

DemirkoL, H., & Abaoğlu, H. (2021). Nadir Görülen Bir Hastalık-Brugada Sendromu ve Ergoterapi: Olgu Sunumu. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 3(3), 145-150.

Fukui, M., Yoshida, Y. ve Higaki, K. (2019). Günlük yaşam performansına yönelik yönetim aracının kardiyovasküler hastalığı olan hastalar üzerindeki etkisi: randomize kontrollü bir çalışma. Rehabilitasyon Tıbbında İlerleme, 4, 20190004.

Gourraud, J. B., Barc, J., Thollet, A., Le Marec, H., & Probst, V. (2017). Brugada syndrome: diagnosis, risk stratification and management. Archives of cardiovascular diseases, 110(3), 188-195.

Gourraud, J. B., Barc, J., Thollet, A., Le Scouarnec, S., Le Marec, H., Schott, J. J., ... & Probst, V. (2016). The Brugada syndrome: a rare arrhythmia disorder with complex inheritance. Frontiers in cardiovascular medicine, 3, 9.

Hand, C., Law, M., & McColl, M. A. (2011). Occupational therapy interventions for chronic diseases: a scoping review. The American journal of occupational therapy, 65(4), 428-436.

Hünük, B. (2010). Sağlıklı Erkek Bireylerde Brugada Tipi Elektrokardiyografi Örneğinin Görülme Sıklığı Ve Yüksek Ateş Ile ilişkisi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey).

Küçükberber, N., Özdilli, K., & Yorulmaz, H. (2011). Kalp hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Anadolu Kardiyol Derg, 11, 619-26.

Oylumlu, M., Al, B., & Davutoglu, V. (2011). Brugada Sendromu ve Kafa Karisikligi-Nasil Taniyalim ve Tedavi Edelim?/Brugada Syndrome and Confusion-How to Know and Treat?. Eurasian Journal of Emergency Medicine, 10(3), 133.

Soylu, M., Demir, A. D., Özdemır, Ö., Soylu, Ö., Topaloğlu, S., Kunt, A., ... & Taşdemir, O. (2003). Increased dispersion of refractoriness in patients with atrial fibrillation in the early postoperative period after coronary artery bypass grafting. Journal of cardiovascular electrophysiology, 14(1), 28-31.

Sönmez, Ö. (2019). Kalp cerrahisinde pulsatil ve nonpulsatil akımların preoopreatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılması (Master's thesis, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

ERDOĞAN, E., & ASQAROVA, S. (2024). Brugada Sendormu Ve Aritmi Bozukluğunda Ergoterapinin Etkileri. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1001–1009. https://doi.org/10.5281/zenodo.10710431

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri