Ambalaj Tasarımlarında Görsel İmaj Olarak Yeşil Yıkama Kullanımı


Özet Görüntüleme: 246 / PDF İndirme: 144

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364649

Anahtar Kelimeler:

Ambalaj Tasarımı, Yeşil Yıkama, Yeşil Pazarlama, Görsel İmaj

Özet

Ambalaj tasarımları, üretim amacı ve temel işlevi bakımından bir ürünü korumak, saklamak için oluşmuş olup; değişen toplumsal koşullar ve gelişen tüketim kültürünün getirisi ile birlikte bağlamında farklılaşmalar ile dönüşüm geçirmiştir. Bu süreç ile birlikte ambalaj tasarımları, tüketiciyi cezbetmeye ve satın almaya itici tasarım elemanları ve imajlar yardımıyla tasarımı zenginleştirme amacı gütmeye başlamıştır. Ambalaj tasarımlarının, çağın getirdiği tasarım anlayışı ve yenilikleri içerisinde barındırarak kültürel dönüşüme ayak uydurma gerekliliği içerisinde bulunduğu; dolayısıyla toplumsal ihtiyaçların ve kitlesel ayrımların da taleplerine göre çeşitlenmekte olduğu görülmüştür. Bu kitlesel ihtiyaç ve taleplerden biri de tüketimin hızla arttığı ve küresel yıkımın yakın gelecekte olumsuz sonuçlarının getirisinin bir sonucu olarak; sürdürülebilir ve doğal ürünlere olan talebin artmasıdır. Ambalaj tasarımlarında doğal ve sürdürülebilir sembollerin arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, yeşil sembollerin tüketiciyi görsel olarak tüketime tetiklemekte olduğu fakat içerik olarak bu sembollerin yanıltıcı olması durumunun ambalaj tasarımda yeşil yıkama kavramını ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu araştırma ile, ambalaj tasarımında kullanılan yeşil yıkama sembollerinin görsel bir imaj olarak yer alması ele alınacak olup; çalışma örnek olarak temizlik ürünleri üzerinden seçilen ambalaj tasarımı örnekleri ile desteklenecektir.

Referanslar

Aji, H. M., & Sutikno, B. (2015). The extended consequence of greenwashing: Perceived consumer skepticism. International Journal of Business and Information, 10(4), 433.

Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231– 274.

Boran, T. (2023). Çevre dostu mesajlar: ‘Yeşil pazarlama mı yoksa yeşil yıkama mı?’ Bir literatür taraması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 24(2), 323-339. DOI: 10.31671/doujournal.1262840.

Böcek, M. (2019). Ambalak Tasarımı ve Sürdürülebilirlik [Yüksel Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi]. https://dspace.yasar.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12742/11427/TEZ-0686.pdf?sequence=1

Ersoy Yılan, E. (2020). Ambalaj Tasarımlarındaki Yeşil Reklam Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme . Sanat - Tasarım Dergisi , (11) , 52-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marustd/issue/58056/835955

Globalcitizen (2018) https://www.globalcitizen.org/fr/content/mcdonalds-carbon-emissions-climate-change/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs-kLiMryvufTwTY3jSOq5neUSHWbNBJKd-kvkt9vrPT2ySexsB2rQcaAk6kEALw_wcB (Erişim Tarihi 25.07.2023).

Keepknoxvillebeautiful (2022) “https://www.keepknoxvillebeautiful.org/kkb-blog/it-all-comes-out-in-the-greenwash” (Erişim Tarihi 22.07.2023).

Krause, D. (1993). Environmental Consciousness: An Empirical Study. Environment and Behavior, 25(1), 126–142. https://doi.org/10.1177/0013916593251007

Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What Is Sustainability? Sustainability, 2, 3436-3448.

https://doi.org/10.3390/su2113436

Saxena, S. (2015). Are they really green: flipping the second side of green marketing coin-a critical analysis using selected cases. Amity Global Business Review, 10(4), 110-113.

Miller, S. (2008). Watchdogs to raise red flags over green marketing practices. Brandweek, 49(1), 11.

Newell, S.J., Goldsmith, R.E., & Banzhaf, E.J. (1998). The Effect of Misleading Environmental Claims on Consumer Perceptions of Advertisements. The Journal of Marketing Theory and Practice, 6, 48-60.

Polat, B. (2022). Packaging and The Historical Development of Packaging Design. Journal of History School, 58, 1854-1867.

Rundh, B. (2009), "Packaging design: creating competitive advantage with product packaging", British Food Journal, Vol. 111 No. 9, pp. 988-1002.

Singh, V.S. and Pandey, D.N. (2012) Balancing Environment with Urban Growth in India. RSPCB Occasional Paper No. 6/2012.

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/8794/Pandey.pdf?sequence=1

Uçar, Tevfik Fikret; (1993) Ambalaj Tasarımının Grafik Tasarım İçindeki Yeri ve Tasarım Evrelerinin İncelenmesi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 30321

URL1.https://www.globalcitizen.org/fr/content/mcdonalds-carbon-emissions-climate-change/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs-kLiMryvufTwTY3jSOq5neUSHWbNBJKd-kvkt9vrPT2ySexsB2rQcaAk6kEALw_wcB

URL2.https://en.wikipedia.org/wiki/Green_consumption

URL3.https://www.keepknoxvillebeautiful.org/kkb-blog/it-all-comes-out-in-the-greenwash

URL4.https://tr.pharoskc.com/232-what-are-fast-moving-consumer-goods-fmcg

URL5.https://tr.wikipedia.org/wiki/Federal_Ticaret_Komisyonu

URL6.https://sifiratik.co/2018/08/13/tum-geri-donusum-sembolleri/

URL7.https://www.dogadunyageridonusum.com/blog-ambalaj-atiklari-21

URL8.http://www.packworldturkiye.com/haber/ambalaj-tasarimlarindaki-yesil-reklam-uygulamalari-bolum-2.html

URL9.https://thesustainableagency.com/blog/greenwashing-examples/

URL10.https://www.keepknoxvillebeautiful.org/kkb-blog/it-all-comes-out-in-the-greenwash

URL11.https://easyecotips.com/greenwashing-through-colours/

URL12.https://www.sabah.com.tr/roza/yasam/paraben-nedir-sampuanlardaki-paraben-icermez-ne-demek-rs1

URL13.https://www.yesilmarka.com/blog/vegan-urun-nedir-kozmetikte-vegan-urun-tercihi/

URL14.https://www.keepknoxvillebeautiful.org/kkb-blog/it-all-comes-out-in-the-greenwash

URL15.https://www.veganistasyon.com/tavsiyeler-blog/blog/mcdonaldsin-yeni-mcplant-burgeri-vegan-zafer-mi-green-washing-mi/

URL16.https://easyecotips.com/greenwashing-through-colours/

URL17.https://www.jovoto.com/projects/mcgen/ideas/39746

URL18.https://sifiratik.co/2018/08/13/tum-geri-donusum-sembolleri/

URL19.https://blog.strive2thrive.earth/eco-friendly-labels-genuine-or-misleading/

URL20.https://www.facebook.com/easyecotip/posts/is-your-local-mcdonalds-logo-green-or-redif-youve-ever-been-to-europe-youve-prob/1151256362393330/

URL21.https://www.sleepy.com.tr/sifir-karbon-hedefi/

URL22.https://www.marketingturkiye.com.tr/kampanyalar/sleepy-sifir-karbon-misyonu-ile-urunlerini-yeniledi/

URL23.https://www.domestos.com/tr/urunler/katalog/sifir-klor-Mutfak-%C3%87ama%C5%9F%C4%B1r-Suyu.html

URL24.https://bingo.com.tr/bingo_oksijen/

URL25.https://www.yumos.com/urunlerimiz/yumos-extra-dogal-ozler-vanilya.html

URL26.https://www.familia.com.tr/urunler/ce830984-db77-472e-83f5-59fea272f847/kagit-havlular?v=7ac5b8bf-2e1c-42cb-9c28-1bc4a8925a2c

URL27.https://www.sustainablysavvy.ca/herbal-essences-biorenew-greenwashing/.

URL28.https://www.nestle.com.tr/erikliden-geri-donusturulmus-cevre-dostu-sise

URL29.https://www.yesilist.com/hangi-matara-aluminyum-celik-cam-plastik/

URL30.https://www.mataramasu.co/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs8sig0PKmegFoTiTSjJZLd9ltG0oqwW0b-G94AO0owfD81laiNFOkUaAt2BEALw_wcB

URL31.https://www.knorr.com/tr/urunler/hazir-corbalar/klasik-corbalar.html

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

KUZU, E. S. (2023). Ambalaj Tasarımlarında Görsel İmaj Olarak Yeşil Yıkama Kullanımı. PEARSON JOURNAL, 8(25), 549–566. https://doi.org/10.5281/zenodo.8364649

Sayı

Bölüm

Makaleler