Ticari İlişkilerde İçeri Şehir Kervansaraylarının Turizm Potansiyeline Kültürel Bakış


Özet Görüntüleme: 130 / PDF İndirme: 92

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7775605

Anahtar Kelimeler:

Bakü, İçeri Şehir Kervansarayları, Ticari İlişkiler, Medeniyet, Turizm

Özet

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yüzyıllardır dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Hazar Denizi ile çevrili olması, Bakü'nün liman şehri olarak işleyişini olumlu yönde etkilemiştir. Böylece, Bakü, uzun yıllar Çin, Dağıstan, Rusya, İran gibi bir çok ülkelerle güçlü ticari ilişkilere sahip olmuştur. Böyle ki, ticari ilişkilerde şehre gelen seyyah ve tüccarlar için kervansarayların olması çok önemlidir. Eski dönemlerde kervansaraylar ticaret maksadıyla uzak diyarlardan gelen tüccarlar için konaklama merkezi olarak kullanılıyordu. Bu nedenle, Bakü'nün merkezinde bulunan İçeri Şehir'de çok sayıda kervansaray bulunuyordu. En erken dönemlerden 1920'lere kadar, İçeri Şehir'de kervansarayların ticari amaçla kullanımı yaygındı. Genel olarak, kültürel bir yer olarak kervansaray, turizmin ana anıtlarından biridir. İçeri Şehir kervansaraylarından Buhara kervansaray, Multani kervansaray, Küçük kervansaray, Kasım bey kervansarayı gibi anıtlar günümüze kadar gelebilmiştir. Makale, eski dönemden 1920'lere kadar, Bakü Kalesi'deki mevcut kervansarayların ticari ve kültürel maksadını açıklamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda makalenin amacı, söz konusu yıllarda kervansarayların mevcut durumundan bahsetmektir. Sonuç olarak, tüm bu amaçlardan yola çıkılarak, makalede İçeri Şehir kervansaraylarının geçmiş ve günümüzdeki kültürel değerlerinin karşılaştırılmakta ve modern İçeri Şehir turizmindeki önemi araştırılmaktatır.

Referanslar

Ashurbayli, S. (1998). Bakı şəhərinin tarixi (The history of Baku). Baku: Azernashr

Ashurbayli, S. (1997). Şirvanşahlar dövləti (The state of Shirvanshahs). Baku: Azernashr

Azərbaycan Arxeologiyası (Archeology of Azerbaijan) (2008). Volume VI. Baku: Sharq-Garb

Chalabi, E. (1997). Book of Travel (Səyahətnamə). Baku: Azernashr

Fatullayev-Figarov, Sh. (2013). Bakı memarlıq ensiklopediyası (Baku architectural encyclopedia). Baku: Sharq-Garb

İbrahimov, K. (2006). Bakı. İçərişəhər (Baku. Icherisheher). Baku: Sh-G & Chinar-Chap

İbrahimov, K. (2017). Qədim Şirvan elinə səyahət (Journey to the ancient country of Shirvan). Baku, https://1905.az/wp-content/uploads/2017/10/Qedim-Sirvan-eline-seyahet.pdf, (05.06.2022)

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin balansına daxil olan tarixi-memarlıq abidələrinin, bina və tikililərin siyahısı təsdiqlənmişdir (The list of historical-architectural monuments, buildings and structures included in the balance sheet of “Icherisheher” State Historical-Architectural Reserve Department has been approved), “Republic”newspaper, 29 June 2008, p.2

Nazarova, G. (2020). Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Bakü Kalesi’nin kültürel analizi (Cultural analysis of Baku Fortress in Evliya Chalabi's Book of Travel), İnternational West Asia Congress of Tourism (IWACT’20), 15-17 October 2020, Turkey, https://iwact.org/upload/file/2021-01-16-iwact-20-tam-metinler-kitabi-16003456d52ec7.pdf, (14.06.2022)

Nazarova, G. (2020). İçərişəhər tarix-memarlıq abidələri virtual turda (Historical and architectural monuments of İcheri Sheher in a virtual tour), International Scientific Conference on “Multicultural Values in Management”, 25 November 2020, Baku, Azerbaijan

Nazarova, G. (2022). A cultural overview of the tourism potential of İcheri sheher caravansaraies in commercial relations (Ticari ilişkilerde İçeri şehir kervansaraylarının turizm potansiyeline kültürel bakış), International Symposium on Literature, Culture and Language Van Yüzüncü Yıl University 26-28 may 2022, Van, Turkey.

https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_638f9cc5f8074a2d84a6b9c032bc49d5.pdf (04.07.2022)

Suleymanov, M. (1987). Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim (What I heard, what I read, what I saw). Baku: Azernashr, http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=5360&pno=2, (01.07.2022)

Virtual tur. İçərişəhər (Virtual tour. Icherisheher), https://icherisheher.gov.az/az/18-project/, (02.07.2022)

Yayınlanmış

2023-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

NEZAROVA, G. (2023). Ticari İlişkilerde İçeri Şehir Kervansaraylarının Turizm Potansiyeline Kültürel Bakış. PEARSON JOURNAL, 8(23), 1–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.7775605

Sayı

Bölüm

Makaleler