ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BAKIŞ


Özet Görüntüleme: 1586 / PDF İndirme: 917

Yazarlar

  • Benan YÜCEBALKAN Kocaeli Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.181

Anahtar Kelimeler:

Endüstriyel paradigmalar, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0

Özet

Endüstri 4.0 kavramı; Endüstri 1.0, Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0 olarak adlandırılan farklı endüstriyel paradigmalardan geçmiştir. Yakın zamanda ise nesnelerin interneti alanındaki üstel gelişmeler Endüstri 4.0’ı doğurmuştur. Endüstri 4.0’a paralel olarak Endüstri 5.0 paradigması da gelişmektedir. Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçiş sürecinden yola çıkan ve literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın amacı, süreçte zihinlere takılan soruları aralamaya çalışmak ve yeni sorulara kapı açmaktır. Önceki endüstriyel dönüşümlerden neler öğrenildi ve bu deneyimler Endüstri 5.0’a geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olacak mıdır? Ya da bir endüstriyel paradigmadan diğerine geçiş yıkıcı, acımasız ve sosyal açıdan üzücü mü olacaktır? Çalışmanın sonunda beşinci endüstriyel paradigmanın ya da sanayi devriminin insanlık için faydalar yanında zorluklar da getireceği; otomasyonun işgücünün dinamiklerini giderek daha fazla değiştireceği; muhtemelen işlerin robotik teknolojisi bağlamında “otomasyona yüksek oranda maruz kalma” veya “otomasyona daha az maruz kalma” olarak sınıflandırılacağı; insan-robot işbirliğindeki otomatikleştirilmiş bir ortamda oluşturulan yeni çalışma türünün, çoğunluğun erişemeyeceği çok gelişmiş beceriler gerektireceği; oluşacak gelir eşitsizliğinin, gelecekte dünya çapında bir krize dönüşebileceği; ayrıca mevcut çevrimiçi güvenlik tekniklerinin yetersiz kalacağı ve bu hızlı değişime uyum sağlayabilmek için uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yönetimin/yönetişimin yeniden keşfedilmesinin gerekliliği öngörülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2020-10-15

Nasıl Atıf Yapılır

YÜCEBALKAN, B. (2020). ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BAKIŞ. PEARSON JOURNAL, 5(9), 241–250. https://doi.org/10.46872/pj.181

Sayı

Bölüm

Makaleler