1.
KABAŞ T. Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması . PEARSON [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 14 Temmuz 2024];8(23):32-47. Erişim adresi: https://www.pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/410