KABAŞ, Tolga. “Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu Ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması”. PEARSON JOURNAL 8, no. 23 (Mart 28, 2023): 32–47. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/410.