NURAL, S., ve M. BULUT. “Kıymetli Bir Maden Ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz Ve Talep Dengesinin Araştırılması”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 27, Mart 2024, ss. 1062-89, doi:10.5281/zenodo.10819852.