KABAŞ, T. “Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu Ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 23, Mart 2023, ss. 32-47, doi:10.5281/zenodo.7777090.