YAZAR, F. B. “ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER”. PEARSON JOURNAL, c. 6, sy 11, Nisan 2021, ss. 107-22, doi:10.46872/pj.228.