[1]
S. NURAL ve M. BULUT, “Kıymetli Bir Maden ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz ve Talep Dengesinin Araştırılması”, PEARSON, c. 8, sy 27, ss. 1062–1089, Mar. 2024.