NURAL, S. ve BULUT, M. (2024) “Kıymetli Bir Maden ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz ve Talep Dengesinin Araştırılması”, PEARSON JOURNAL, 8(27), ss. 1062–1089. doi: 10.5281/zenodo.10819852.