KABAŞ, T. (2023) “Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması ”, PEARSON JOURNAL, 8(23), ss. 32–47. doi: 10.5281/zenodo.7777090.