GÜLTEKİN, G. S. ve YAZAR, F. B. (2021) “ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ”, PEARSON JOURNAL, 6(11), ss. 98–106. doi: 10.46872/pj.227.