KABAŞ, Tolga. 2023. “Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu Ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması”. PEARSON JOURNAL 8 (23):32-47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7777090.