NURAL, S., & BULUT, M. (2024). Kıymetli Bir Maden ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz ve Talep Dengesinin Araştırılması. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1062–1089. https://doi.org/10.5281/zenodo.10819852