KABAŞ, T. (2023). Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması . PEARSON JOURNAL, 8(23), 32–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7777090