ÖZER DENİZ, M. (2023). Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi. PEARSON JOURNAL, 8(23), 26–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.7776958