(1)
NURAL, S.; BULUT, M. Kıymetli Bir Maden Ve Ekonomik Değer Olarak Altının Arz Ve Talep Dengesinin Araştırılması. PEARSON 2024, 8, 1062-1089.