(1)
KABAŞ, T. Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu Ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması. PEARSON 2023, 8, 32-47.