[1]
KABAŞ, T. 2023. Anglo-Sakson Ülkelerde Modern İktisat Düşüncesinin Doğuşu ve Amerikan Kapitalizminin Dünyaya Yayılması . PEARSON JOURNAL. 8, 23 (Mar. 2023), 32–47. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7777090.